}
Uroczyste podpisanie umowy przez CPP PREMA w ramach Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu

W dniu 25.11.2022 roku
Prezes Zarządu CPP PREMA Pani Beata Gorajek uczestniczyła w uroczystym podpisaniu Umowy o współpracy w ramach Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu w siedzibie ARP.

Zakończono prace nad przygotowaniem projektu Umowy dla 42 spółek Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu.
Głównym założeniem umowy jest wprowadzanie w Grupie ARP wysokich standardów
organizacyjnych i skutecznych narzędzi wzmacniających efekty synergii w działalności Spółek Grupy. Działania te w konsekwencji mają służyć długofalowemu rozwojowi i wzrostowi konkurencyjności Spółek Grupy ARP.
Jednocześnie Wiceprezes Zarządu ARP Pan Sebastian Dąbski, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne tworzenie dokumentu, który jest ważnym krokiem w drodze do osiągnięcia przez Grupę ARP wspólnego sukcesu, harmonizacji wspólnych działań oraz dalszej owocnej współpracy.

W związku z powyższym, Spółki Grupy 25 listopada 2022 roku, podpisały Umowę o Współpracy
w ramach Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu.