}
Kompleksowy przewodnik po manometrach: rodzaje, zastosowanie i zasady działania

Kompleksowy przewodnik po manometrach: rodzaje, zastosowanie i zasady działania

Manometry to przyrządy pomiarowe, które służą do określania ciśnienia różnych substancji, takich jak gazy czy ciecze. W zależności od rodzaju manometru mogą one mierzyć ciśnienie względne, bezwzględne lub różnicowe. W tym artykule omówimy podstawowe rodzaje manometrów, ich zastosowanie oraz zasady działania.

Rodzaje manometrów

Manometry można podzielić na kilka podstawowych rodzajów, w zależności od zasady działania:

 • Manometry mechaniczne – działają na zasadzie odkształcenia elementu sprężystego pod wpływem ciśnienia. Przykładem takiego manometru jest manometr, w którym rurka o przekroju eliptycznym odkształca się pod wpływem ciśnienia, a ruch ten jest przekazywany na wskazówkę.

W ofercie CPP PREMA znajdziesz manometry glicerynowe z różnymi gwintami przyłącza, w tym G1/4 i G1/2, idealne do pomiaru ciśnienia w różnorodnych zastosowaniach. Wybierz model odpowiadający Twoim potrzebom, na przykład manometr glicerynowy G1/2 nr 85.1615.12100.

 • Manometry hydrostatyczne – oparte na zasadzie równowagi hydrostatycznej. Przykładem jest manometr U-rurkowy, w którym różnica wysokości słupów cieczy w rurkach wskazuje na różnicę ciśnień.
 • Manometry elektroniczne – wykorzystują przetworniki ciśnienia, które zamieniają wartość ciśnienia na sygnał elektryczny. Przykładem jest manometr piezoelektryczny, w którym krystaliczny materiał generuje napięcie proporcjonalne do ciśnienia.

Zastosowanie manometrów

Manometry znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i nauki, takich jak:

 • Przemysł chemiczny – kontrola ciśnienia w reaktorach, rurociągach lub zbiornikach.
 • Przemysł energetyczny – monitorowanie ciśnienia w kotłach, turbinach czy układach chłodzenia.
 • Automatyka przemysłowa – kontrola ciśnienia w układach pneumatycznych lub hydraulicznych.
 • Medycyna – pomiar ciśnienia krwi i ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Manometry glicerynowe CPP PREMA dostępne są w szerokim zakresie ciśnień, od 0 – 4 bar do 0 – 160 bar, zapewniając dokładność pomiarów w każdych warunkach. Na przykład, model 85.1623.14100 jest doskonały do pomiarów w zakresie 0 – 100 bar.

Zasady działania manometrów

W zależności od rodzaju manometru, zasady działania mogą się różnić:

 • Manometry mechaniczne – odkształcenie elementu sprężystego jest proporcjonalne do ciśnienia, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na skali manometru.
 • Manometry hydrostatyczne – różnica wysokości słupów cieczy jest proporcjonalna do różnicy ciśnień, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na podziałce manometru.
 • Manometry elektroniczne – sygnał elektryczny generowany przez przetwornik ciśnienia jest proporcjonalny do ciśnienia, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na wyświetlaczu manometru.

Podstawowe informacje o manometrach

W tej części artykułu skupimy się na definicji manometru, historii jego powstania oraz podstawowych zastosowaniach tego przyrządu pomiarowego.

Czym jest manometr i do czego służy?

Manometr to przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia różnych substancji, takich jak gazy czy ciecze. Jego główną funkcją jest określanie wartości ciśnienia względnego, bezwzględnego lub różnicowego. Manometry są niezbędne w wielu dziedzinach przemysłu i nauki, gdzie kontrola ciśnienia odgrywa bardzo ważną rolę.

Budowa manometrów: elementy wykonawcze

Manometry różnią się budową w zależności od rodzaju i zasady działania. Niemniej jednak można wyróżnić kilka kluczowych elementów, które są wspólne dla większości tego typu urządzeń:

 • Element sprężysty – odkształca się pod wpływem ciśnienia, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na skali manometru. Przykładem takiego elementu jest rurka Bourdona w manometrze mechanicznym.
 • Wskaźnik – wskazuje wartość ciśnienia na skali urządzenia pomiarowego. W przypadku manometrów elektronicznych wartość ciśnienia jest wyświetlana na ekranie.
 • Przetwornik ciśnienia – występuje w manometrach elektronicznych i zamienia wartość ciśnienia na sygnał elektryczny, który jest następnie przetwarzany przez układ elektroniczny.
 • Skala – umożliwia odczytanie wartości ciśnienia. W przypadku manometrów mechanicznych i hydrostatycznych skala jest zazwyczaj umieszczona na tarczy manometru, natomiast w manometrach elektronicznych wartość ciśnienia jest wyświetlana na ekranie.

Zasada działania manometru: jak mierzy ciśnienie?

Zasada działania manometru zależy od jego rodzaju. W przypadku manometrów mechanicznych ciśnienie powoduje odkształcenie elementu sprężystego, które jest proporcjonalne do ciśnienia. Odkształcenie to jest przekazywane na wskaźnik, który wskazuje wartość ciśnienia na skali manometru.

manometrach hydrostatycznych ciśnienie jest mierzone na podstawie różnicy wysokości słupów cieczy w rurkach manometru. Różnica ta jest proporcjonalna do różnicy ciśnień, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na podziałce manometru.

manometrach elektronicznych przetwornik ciśnienia zamienia wartość ciśnienia na sygnał elektryczny, który jest proporcjonalny do ciśnienia. Sygnał ten jest przetwarzany przez układ elektroniczny, a wartość ciśnienia jest wyświetlana na ekranie manometru.

Rodzaje manometrów i ich specyfiki

W tej części artykułu omówimy różne rodzaje manometrów, ich specyfiki oraz zastosowania. Zapoznamy się z manometrem puszkowym, wodociągowym, kanalizacyjnym, ciepłowniczym, z rurką bourdona oraz manometrami membranowymi i elektronicznymi.

Manometr puszkowy odporny na przeciążenie: cechy i zastosowanie

Manometr puszkowy to rodzaj manometru mechanicznego, który charakteryzuje się wysoką odpornością na przeciążenie. Jego cechy to prostota konstrukcji, łatwość odczytu oraz szeroki zakres pomiarowy. Manometr puszkowy znajduje zastosowanie w przemyśle, gdzie wymagana jest odporność na duże przeciążenia, np. w branży hydraulicznej czy pneumatycznej.

Manometr wodociągowy, kanalizacyjny i ciepłowniczy: różnice i podobieństwa

Manometry wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, posiadają wiele wspólnych cech. Wszystkie te manometry służą do pomiaru ciśnienia w układach związanych z przepływem cieczy. Manometr wodociągowy jest używany w systemach wodociągowych, manometr kanalizacyjny w systemach kanalizacyjnych, natomiast manometr ciepłowniczy w instalacjach ciepłowniczych. Różnice między tymi manometrami wynikają głównie z zakresu ciśnień, które mają mierzyć oraz specyfiki środowiska, w którym są stosowane.

Manometr z rurką Bourdona: budowa i zasada działania

To kolejny rodzaj manometru mechanicznego. Jego budowa opiera się na zastosowaniu rurki Bourdona, która jest elementem sprężystym. Rurka bourdona odkształca się pod wpływem ciśnienia, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na skali manometru. Manometry z rurką bourdona są powszechnie stosowane w przemyśle oraz w naukowych laboratoriach ze względu na ich prostotę, niezawodność i dokładność pomiarów.

Manometry membranowe: wykonanie i zastosowanie

To rodzaj manometrów, w których elementem sprężystym jest cienka membrana. Membrana odkształca się pod wpływem ciśnienia, co pozwala na odczytanie wartości ciśnienia na skali manometru. Manometry membranowe są szczególnie przydatne w przypadku pomiaru ciśnienia substancji o wysokiej lepkości, agresywnych chemicznie czy zawierających stałe cząstki. Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym.

Manometry elektroniczne: nowoczesne rozwiązania w pomiarze ciśnienia

Rozwiązania w pomiarze ciśnienia, które wykorzystują przetwornik ciśnienia do zamiany wartości ciśnienia na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest przetwarzany przez układ elektroniczny, a wartość ciśnienia jest wyświetlana na ekranie manometru. Manometry elektroniczne charakteryzują się wysoką dokładnością, szybkością pomiaru oraz możliwością zapisu danych. Znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, nauki oraz medycyny.

Manometry w praktyce: zastosowanie w różnych branżach

W tej części artykułu przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu manometrów w różnych branżach, takich jak przemysł, nauka czy medycyna. Omówimy specyfikę i zastosowanie manometrów powietrza, wody i gazu, a także przykłady standardów i modeli manometrów przemysłowych. Zapoznamy się również z zastosowaniem manometru hydraulicznego oraz zaletami i wadami manometru plastikowego.

Manometr powietrza, wody i gazu: specyfika i zastosowanie

Stosujemy w różnych gałęziach przemysłu, nauki oraz medycyny. Manometry powietrza służą do pomiaru ciśnienia powietrza, np. w instalacjach wentylacyjnych czy pneumatycznych. Manometry do wody są używane do monitorowania ciśnienia wodociągów, pomp oraz innych systemów związanych z przepływem wody. Manometry do gazu natomiast znajdują zastosowanie w przemyśle gazowniczym, gdzie kontrolowane są ciśnienia różnych gazów, takich jak gaz ziemny czy propan-butan.

Oferujemy również manometry standardowe, które są uniwersalne w zastosowaniu do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy. Model 85.1619.1240 z obudową z tworzywa sztucznego jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

Manometry przemysłowe: standardy i modele

Są dostępne w różnych standardach i modelach, które są dostosowane do specyficznych wymagań różnych branż. W przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym często stosuje się manometry membranowe, które są odporne na agresywne substancje chemiczne oraz wysoką lepkość mierzonego medium. W przemyśle hydraulicznym czy pneumatycznym popularne są manometry puszkowe, które charakteryzują się wysoką odpornością na przeciążenie. W naukowych laboratoriach często wykorzystuje się manometry z rurką bourdona ze względu na ich prostotę, niezawodność i dokładność pomiarów.

Manometr hydrauliczny: zastosowanie w przemyśle

Jest niezbędnym narzędziem w przemyśle hydraulicznym, gdzie służy do pomiaru ciśnienia płynów hydraulicznych w układach siłowych, takich jak cylindry, pompy czy zawory. Manometry hydrauliczne są wyjątkowo odporne na wibracje oraz przeciążenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków pracy w przemyśle.

Manometr plastikowy: zalety i wady

To rodzaj manometru, którego obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Zaletami manometru plastikowego są niska cena, lekkość oraz odporność na korozję. Wadami natomiast są niższa wytrzymałość mechaniczna oraz ograniczona odporność na wysokie temperatury w porównaniu z manometrami wykonanymi z metalu. Manometry plastikowe są często stosowane w branży spożywczej, gdzie wymagana jest odporność na korozję oraz łatwość czyszczenia.

Nasze manometry zaprojektowano do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do +60°C, co gwarantuje niezawodność pomiarów w różnych warunkach środowiskowych. Model 85.1615.1216 to doskonały wybór dla wymagających aplikacji.

Jak odczytać wartość ciśnienia na manometrze?

W tej części artykułu omówimy, jak odczytać wartość ciśnienia na manometrze, skupiając się na szczegółowym wyjaśnieniu skali ciśnienia, zakresach pomiarowych oraz wskazaniu różnicy ciśnień.

Skala ciśnienia manometru: jak ją odczytać?

Skala ciśnienia manometru jest zazwyczaj oznaczona na tarczy urządzenia, a wartość ciśnienia odczytywana jest za pomocą wskazówki. Skala może być przedstawiona w różnych jednostkach, takich jak paskale (Pa), bary (bar) czy psi (pound-force per square inch). Aby odczytać wartość ciśnienia, należy zwrócić uwagę na pozycję wskazówki względem podziałki skali. Wartość odczytana z manometru może być wartością bezwzględną ciśnienia lub wartością względną w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

Wskazanie różnicy ciśnień: jak to działa?

Wskazanie różnicy ciśnień na manometrze pozwala na pomiar różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma punktami w układzie. Manometry różnicowe są wykorzystywane w przypadkach, gdy istotne jest monitorowanie różnicy ciśnień, np. w systemach filtracji, wentylacji czy przepływu płynów. Wskazanie różnicy ciśnień na manometrze różnicowym jest odczytywane jako wartość bezwzględna, a nie względna w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. W praktyce oznacza to, że manometr różnicowy wskaże wartość równą zero, gdy ciśnienia w obu punktach są takie same.

CPP PREMA oferuje manometry o różnych klasach dokładności, umożliwiając dokładny pomiar ciśnienia w zależności od wymagań aplikacji. Na przykład, manometr o numerze zamówieniowym 85.1613.14160 zapewnia wysoką dokładność pomiarów w klasie 16.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z odczytywaniem wartości ciśnienia na manometrze. Przedstawiliśmy, jak odczytać skalę ciśnienia manometru, zwracając uwagę na jednostki, takie jak paskale (Pa), bary (bar) czy psi (pound-force per square inch). Następnie omówiliśmy zakresy pomiarowe manometrów, które zależą od rodzaju urządzenia oraz jego konstrukcji. Wskazaliśmy również, jak działa wskazanie różnicy ciśnień na manometrze różnicowym, które pozwala na pomiar różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma punktami w układzie.

Podkreśliliśmy, że różne rodzaje manometrów mają różne zakresy pomiarowe oraz jednostki, dlatego ważne jest dostosowanie odczytu do specyfiki danego urządzenia. Warto również pamiętać, że wartość odczytana z manometru może być wartością bezwzględną ciśnienia lub wartością względną w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

Wiedza na temat odczytywania wartości ciśnienia na manometrze jest niezbędna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników tych urządzeń. Dzięki temu artykułowi, czytelnicy powinni być w stanie lepiej zrozumieć, jak interpretować wyniki pomiarów ciśnienia oraz jak dostosować odczyty do specyfiki konkretnego manometru.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat oferowanych przez CPP PREMA manometrów zachęcamy do KONTAKTU.