}
Nominacja dla CPP PREMA w konkursie o przyznanie godła promocyjnego i tytułu LIDER INNOWACJI® 2023
Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®”

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o nominacji dla CPP PREMA w konkursie o przyznanie godła promocyjnego i tytułu LIDER INNOWACJI® 2023

Jest to konkurs otwarty organizowany od 2001 roku, a udział w nim biorą zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Warunkiem udziału jest spełnienie zasad określonych w regulaminie.

Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®” stanowią prestiżowe wyróżnienie. Ich używanie jest regulowane przez wytyczne dotyczące znaku towarowego słowno-graficznego, który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.

Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®” to wyróżnienia, które przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie innowacji.  Myślą przewodnią konkursu jest nagrodzenie i promowanie działań przyczyniających się do rozwoju i propagowania wynalazczości, przekazywania wiedzy technologicznej oraz popularyzacji kultury innowacyjnej.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie wynalazców, przedsiębiorców, placówek naukowo-badawczych, wyższych uczelni i szkół, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych oraz wybitnych osób publicznych, osiągających sukcesy w warunkach gospodarki wolnorynkowej w postaci dokonań innowacyjnych.

Komisja Konkursowa wybiera kandydatów do otrzymania wyróżnienia w postaci godła i tytułu „LIDER INNOWACJI®”, w każdej z wyznaczonych kategorii:

  • Technologia
  • Produkt
  • Instytucja
  • Przedsiębiorstwo
  • Pro Publico Bono
  • Menadżer Innowacji
  • Ekologia
  • Osobowość
  • Kobieta Wynalazca
  • Młody Wynalazca

Dziękujemy Kapitule XXI Konkursu LIDER INNOWACJI® 2023 za nominację oraz docenienie działalności CPP PREMA w rozwoju gospodarki w oparciu o innowacje.