}
,,PREMAzdrowia – profilaktyka społeczna i zdrowotna zapobiegająca przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy’’

,,PREMAzdrowia – profilaktyka społeczna i zdrowotna zapobiegająca przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy’’

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny w partnerstwie z Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem:

,,PREMAzdrowia – profilaktyka społeczna i zdrowotna zapobiegająca przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy’’

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Numer i nazwa Działania: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej  – ZIT.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będących w wieku produkcyjnym poprzez udział w programie zdrowotnym ukierunkowanym na poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pracowników PREMA S.A., a także minimalizację fizycznych i psychologicznych czynników szkodliwych w miejscu pracy oraz poprawę komfortu miejsca pracy. Projekt skierowany do 100 UP (80M/20K, w tym 10 ON oraz 52 osób w wieku 50+), pracowników PREMA S.A., pracujących i mieszkających na terenie KOF.

Darmowe korzyści

W ramach projektu uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

  • badań laboratoryjnych: morfologia, OB, cholesterol, cukier, oznaczenie hormonów TSH, fT3, f4, badanie moczu;
  • badań postawy z konsultacją fizjoterapeutyczną;
  • konsultacji i warsztatów psychologicznych;
  • badań RTG płuc;
  • badań prostaty (mężczyźni);
  • mammografii oraz cytologii (kobiety);
  • warsztatów profilaktyczno – informacyjnych;
  • doposażenia stanowisk pracy;
  • pakietów profilaktyczno-społecznych (m.in.:  karnet fitness/siłownia,  voucher na masaż, wyjście do  fryzjera/kosmetyczki, bilety na basen, bilety do kina, bilety wstępu na tor gokartowy,  bilety do teatru/filharmonii, wyjście do kawiarni/restauracji).

Zapraszamy!

Dofinansowanie projektu z UE: 350 420,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 31.08.2022 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 366 95 15 lub w pokoju numer 214.