}
Podsumowanie Spotkania Opłatkowego CPP PREMA: Osiągnięcia, Plany, Nagrody i Wyróżnienia
Spotkanie opłatkowe CPP PREMA

Spotkanie opłatkowe CPP PREMA, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2023 roku było dla Nas wydarzeniem pełnym ważnych momentów i wzruszeń. Prezes Zarządu p. Jarosław Indulski rozpoczął spotkanie od przywitania gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. p. Bartosz Strąkowski i p. Paweł Kleparski, Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Ireneusz Kwiecjasz oraz Prezes Zarządu firmy CHEMAR S.A. p. Krzysztof Adamczyk. Następnie Zarząd omówił dokonania firmy oraz najważniejsze wydarzenia w roku 2023, które były efektem pracy całego Zespołu CPP PREMA. Szczególne emocje wywołało pożegnanie długoletniej pracownicy Spółki przechodzącej na emeryturę, której złożyliśmy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę w Naszej firmie, zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwój firmy oraz wręczenie nagród i wyróżnień dla pracowników. 

Podczas spotkania opłatkowego CPP PREMA nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dziesięciu kategoriach:

  • Wysoka Frekwencja – wyróżnienia za 100% obecność w pracy.
  • Optymalizacja Czasów Technologicznych – wyróżnienie i nagroda za skrócenie czasów wykonania zleceń i poprawę procesów.
  • Technolog – wyróżnienie za zaangażowanie, sumienną i rzetelną pracę na stanowisku technologa oraz wielozadaniowość.
  • Handlowiec – wyróżnienia i nagrody za wypracowanie wysokiego poziomu sprzedaży i aktywną współpracę w zespole.
  • Przyszłość Firmy – wyróżnienia I nagrody za kreatywność, zgłaszanie inicjatyw i pomysłów działających na rzecz firmy związanych z wizerunkiem i postrzeganiem CPP PREMA na rynku, podejmowanie różnych działań promocyjnych oraz tworzenie nowoczesnych narzędzi.
  • Pomysł Roku – nagrody za najbardziej innowacyjne pomysły, podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie pomysłów, które przyczyniły się do poprawy procesów i uzyskania oszczędności dla Spółki.
  • Bezpieczeństwo Firmy – wyróżnienie za zgłaszanie inicjatyw i pomysłów działających na rzecz bezpieczeństwa pracowników, poprawę warunków pracy, dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w CPP PREMA.
  • Postawa Związkowa – wyróżnienie za przejawianie postawy zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy stroną Społeczną a Pracodawcą, zmianę w podejściu do podejmowanych działań w celu osiągnięcia efektu korzystnego zarówno dla pracowników i Spółki.
  • Pracownik Roku – wyróżnienia za inicjatywę, zaangażowanie, sumienną i rzetelną pracę, wielozadaniowość, samodzielne rozwiązywanie problemów, a także realizację celów i postawę pracownika zgodną z wizją i misją firmy CPP PREMA.
  • Menadżer Roku – nagrody za umiejętności, otwartość na nowości, świadome patrzenie w przyszłość, podejmowanie różnych inicjatyw, jak również działań w celu budowania zespołu CPP PREMA.

Każda kategoria odzwierciedla kluczowe wartości, cele i misję Spółki, doceniając wkład pracowników w różnych aspektach działalności firmy I budowanie Zespołu CPP PREMA.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem, życzeniami świątecznymi i noworocznymi, a także poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.