}
Frezowanie CNC: 3D, 4D, 5D, Technologie, Procesy i Zastosowanie w Przemyśle

Frezowanie CNC: 3D, 4D, 5D, Technologie, Procesy i Zastosowanie w Przemyśle

Frezowanie CNC to zaawansowana metoda obróbki skrawaniem, która polega na precyzyjnym kształtowaniu materiałów za pomocą komputerowo sterowanej frezarki. W niniejszym artykule omówimy podstawy obróbki CNC, początki tej technologii, proces frezowania, budowę i konstrukcję frezarki CNC oraz zasady działania komputerowego sterowania.

Początki modelowania frezu CNC: krótki przegląd historii

Początki tej techniki sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to wprowadzono pierwsze systemy numeryczne do sterowania obrabiarkami. Od tamtej pory technologia ta ewoluowała, przynosząc coraz większą precyzję, szybkość i możliwości obróbki. Dziś frezowanie CNC jest powszechnie stosowane w różnych branżach, takich jak motoryzacja, lotnictwo czy medycyna.

Proces frezowania CNC: od projektu do gotowego produktu

Proces rozpoczyna się od stworzenia projektu 3D w specjalistycznym oprogramowaniu CAD. Następnie projekt jest konwertowany na język maszynowy, który jest zrozumiały dla frezarki. W kolejnym etapie procesu obróbki materiał jest mocowany na stole roboczym frezarki, a sterowane komputerowo urządzenie precyzyjnie usuwa warstwy materiału, kształtując go zgodnie z projektem. Po zakończeniu obróbki powstaje gotowy produkt, który może być poddany dalszym procesom, takim jak polerowanie czy malowanie.

Budowa i konstrukcja frezarki CNC: kluczowe elementy

Budowa obejmuje kilka elementów, takich jak: stół roboczy, na którym zamocowany jest materiał do obróbki; wrzeciono, które napędza narzędzie skrawające (frez); oraz system osi (x,y,z), który pozwala na precyzyjne przemieszczanie narzędzia względem materiału. Konstrukcja frezarki CNC może różnić się w zależności od jej przeznaczenia i liczby osi, jednak zasada działania pozostaje taka sama.

Komputerowe sterowanie w frezarce CNC: zasada działania

Komputerowe sterowanie we frezarce CNC polega na przekształcaniu danych z projektu CAD na język maszynowy, który jest zrozumiały dla urządzenia. Sterowanie to odbywa się za pomocą specjalistycznych systemów, takich jak sterowanie Mazatrol, które zapewniają precyzyjne i niezawodne działanie maszyny.

Obróbka skrawaniem i zastosowane technologie

W obróbce CNC wyróżniamy kilka rodzajów frezowania, które różnią się między sobą technologią oraz zastosowaniami.

Frezowanie 3D, 4D i 5D: różnice i zastosowania

Frezowanie 3D to podstawowa metoda obróbki CNC, która pozwala na kształtowanie materiału w trzech osiach (X, Y, Z). Frezowanie 4D (takie jak na frezarce powyżej) dodaje do tego jeszcze możliwość obrotu wokół jednej z osi, co pozwala na obróbkę bardzo skomplikowanych kształtów. Natomiast frezowanie 5D umożliwia obróbkę w pięciu osiach. Jest ono szczególnie przydatne i stosowane w branżach takich jak lotnictwo czy motoryzacja.

Frezowanie czołowe i współbieżne: charakterystyka i zastosowanie

Krawędziowanie czołowe polega na usuwaniu materiału przez frez w ruchu prostopadłym do powierzchni obrabianej. Jest to metoda stosowana głównie do wykonywania rowków, żłobień czy kształtowania krawędzi. W przypadku frezowania współbieżnego frez porusza się równolegle do powierzchni obrabianej, pozwalając na wygładzanie powierzchni, wykonywanie rowków czy żłobień o różnej głębokości. Frezowanie współbieżne jest często stosowane w obróbce precyzyjnych elementów, takich jak łożyska czy wałki.

Obróbka skrawaniem konwencjonalna a obróbka CNC: porównanie metod

Skrawanie konwencjonalne to tradycyjna metoda obróbki, która polega na ręcznym sterowaniu frezarką przez operatora. W porównaniu do frezowania CNC metoda ta jest mniej precyzyjna, wolniejsza i bardziej pracochłonna. Frezowanie CNC natomiast pozwala na automatyzację procesu. W związku z tym frezowanie CNC jest obecnie preferowaną metodą obróbki dla produkcji seryjnej, powtarzalnej, precyzyjnej i ekonomicznie uzasadnionej.

Materiały poddawane frezowaniu CNC

Materiały do frezowania CNC obejmują szeroką gamę różnorodnych tworzyw, które mogą być poddane obróbce skrawaniem. Parametry dla każdego z procesów oraz dla każdego z materiałów są różne i precyzyjnie wskazane w instrukcjach stanowiskowych. 

Frezowanie CNC aluminium i mosiądzu: specyfikacja i zastosowanie

Frezowanie CNC aluminium oraz mosiądzu to metody obróbki tych materiałów, które charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, przewodnością cieplną i elektryczną oraz odpornością na korozję. Obróbka skrawaniem CNC pozwala na precyzyjne kształtowanie elementów z aluminium i mosiądzu, z minimalną stratą materiału oraz precyzją w wykonaniu.

Specyfika frezowania CNC aluminium i mosiądzu polega na stosowaniu odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki, które zapewniają wysoką jakość powierzchni oraz dokładność wymiarów. W przypadku aluminium ważne jest również zastosowanie odpowiednich smarów i chłodziw, które minimalizują ryzyko przegrzewania materiału oraz powstawania zgorzeliny.

Krawędziowanie CNC tworzyw sztucznych: możliwości i ograniczenia

Krawędziowanie CNC tworzyw sztucznych to kolejna metoda obróbki, która pozwala na kształtowanie elementów z różnych rodzajów tworzyw, takich jak poliwęglan, poliamid, ABS czy PTFE. Frezowanie CNC tworzyw sztucznych oferuje wiele możliwości, takich jak precyzyjne kształtowanie, niskie zużycie narzędzi oraz możliwość obróbki materiałów o różnych właściwościach mechanicznych, termicznych czy chemicznych.

Ograniczenia frezowania CNC tworzyw sztucznych wynikają głównie z właściwości materiałów, takich jak niska odporność na temperaturę czy skłonność do odkształceń pod wpływem naprężeń. W związku z tym ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki, które minimalizują ryzyko uszkodzeń materiału oraz zapewniają wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarów.

Kształtowanie materiałów za pomocą frezowania CNC

Kształtowanie materiałów za pomocą frezowania CNC polega na usuwaniu warstw materiału za pomocą narzędzi skrawających, które poruszają się wzdłuż określonych trajektorii. Frezowanie CNC pozwala na kształtowanie różnych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne, drewno czy kompozyty, z wysoką precyzją i powtarzalnością.

W zależności od rodzaju materiału oraz wymagań dotyczących jakości powierzchni i dokładności wymiarów, frezowanie CNC może być realizowane za pomocą różnych technik, takich jak frezowanie czołowe, współbieżne, 3D, 4D czy 5D.

Zastosowanie w przemyśle technologii frezowania CNC obejmuje wiele sektorów. Są to między innymi branże takie jak:

 • motoryzacja – produkcja części samochodowych, takich jak silniki, skrzynie biegów czy elementy zawieszenia,
 • lotnictwo – wytwarzanie skomplikowanych elementów konstrukcji samolotów, silników lotniczych oraz systemów awioniki,
 • elektronika – obróbka obudów, radiatorów czy elementów montażowych dla urządzeń elektronicznych,
 • medycyna – produkcja implantów, narzędzi chirurgicznych oraz elementów aparatury medycznej,
 • energetyka – wytwarzanie części turbin wiatrowych, słonecznych czy elementów konstrukcji elektrowni,
 • mechatronika – produkcja części maszyn i urządzeń dla różnych branż przemysłu.

W każdym z tych sektorów frezowanie CNC pozwala na precyzyjne kształtowanie elementów z różnych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne czy kompozyty, z wysoką powtarzalnością i jakością powierzchni.

Produkcja masowa, jednostkowa i seryjna: gdzie modelowanie CNC jest ważne?

Produkcja masowa to proces wytwarzania dużych ilości identycznych produktów z dużym naciskiem na szybką i precyzyjną obróbkę elementów z minimalnym udziałem człowieka.

Produkcja jednostkowa polega na wytwarzaniu pojedynczych egzemplarzy produktów, często na specjalne zamówienie klienta. Charakteryzuje się możliwością szybkiego i precyzyjnego kształtowania elementów o skomplikowanych geometriach oraz elastycznością w zmianie parametrów obróbki.

Produkcja seryjna to proces wytwarzania ograniczonej liczby identycznych produktów, gdzie żądane jest zapewnienie wysokiej jakości i powtarzalności elementów przy zredukowanych kosztach.

Zalety i wyzwania związane z frezowaniem CNC

Zalety frezowania CNC obejmują przede wszystkim precyzyjność procesu, dokładność produkcji oraz możliwość automatyzacji. Jednakże, technologia ta niesie ze sobą również pewne wyzwania, takie jak koszty związane z zakupem i utrzymaniem maszyn czy konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry.

Automatyzacja CNC: korzyści i wyzwania

Automatyzacja CNC pozwala na zwiększenie wydajności produkcji, redukcję błędów oraz minimalizację udziału człowieka w procesie obróbki. Dzięki automatyzacji, maszyny CNC mogą pracować przez dłuższy czas bez konieczności stałego nadzoru. Jednakże, automatyzacja niesie ze sobą również pewne wyzwania, a mianowicie są to:

 • inwestycja w zaawansowane maszyny i oprogramowanie,
 • konieczność szkolenia personelu w zakresie obsługi i programowania maszyn CNC,
 • utrzymanie i serwisowanie maszyn.

Precyzyjny proces i dokładność produkcji: zalety frezowania CNC

Precyzyjny proces oraz dokładność produkcji to jedne z głównych zalet frezowania CNC. Dzięki komputerowemu sterowaniu, maszyny CNC są w stanie wykonywać skomplikowane operacje z dużą precyzją, co przekłada się na wysoką jakość wykonywanych elementów. Ponadto, frezowanie CNC pozwala na redukcję błędów wynikających z ludzkiego czynnika, wysoką powtarzalność procesu oraz elastyczność w zmianie parametrów obróbki.

Cena frezowania CNC: czynniki wpływające na koszty usług

Cena frezowania CNC zależy od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj i wielkość obrabianego materiału,
 • ilość osi maszyny oraz stopień jej zaawansowania technologicznego,
 • czas potrzebny na wykonanie zlecenia,
 • koszty związane z utrzymaniem i serwisowaniem maszyn,
 • doświadczenie i kwalifikacje personelu obsługującego maszyny CNC.

Zamówienia frezowania CNC: jak wygląda proces?

Proces zamówienia frezowania CNC zaczyna się od przygotowania projektu technicznego, który zawiera informacje na temat wymiarów, tolerancji oraz materiału, z którego ma być wykonany element. Następnie, klient przesyła projekt do firmy oferującej usługi frezowania CNC, która analizuje zlecenie i przygotowuje wycenę. Po zaakceptowaniu wyceny, firma przystępuje do realizacji zlecenia, a po zakończeniu obróbki, gotowe elementy są wysyłane do klienta. Proces ten może obejmować również dodatkowe usługi, takie jak montaż czy malowanie elementów.

Podsumowanie

Frezowanie CNC to precyzyjny i zautomatyzowany proces, który pozwala na szybką i dokładną obróbkę różnych materiałów, takich jak aluminium, mosiądz czy tworzywa sztuczne. Technologia ta znajduje zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy czy medyczny.

Wybierając profesjonalne usługi frezowania CNC, warto zwrócić uwagę na zaawansowanie technologiczne maszyn, doświadczenie personelu oraz jakość wykonanych elementów. Wycena usług CNC powinna uwzględniać koszt materiału, czas realizacji zlecenia oraz ewentualne dodatkowe usługi, takie jak montaż czy malowanie elementów.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą usług frezowania w CPP „PREMA” S.A., jak i również do kontaktu oraz współpracy.