}

Pneumatyka dla przemysłu kolejowego

Przemysł kolejowy jest to ogół zagadnień związanych z lądowym transportem kolejowym, który ma ogromne znaczenie dla utrzymania dużego tempa wzrostu gospodarczego kraju.

Obejmuje następujące sektory:

 • Pasażerski transport kolejowy
 • Towarowy transport kolejowy
 • Infrastrukturę transportu kolejowego

Przemysł kolejowy wiąże się z nietypowymi rozwiązaniami i bardzo często potrzebuje specjalnych aplikacji i produktów.
CPP PREMA, od lat zapewnia wsparcie w dostawie elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej zarówno przy budowie nowych pojazdów, jak i również pomagamy w utrzymaniu ruchu istniejących maszyn kolejowych.

Nasza oferta w połączeniu z wiedzą konstrukcyjno-technologiczną i nowoczesnym parkiem maszynowym są kluczem do sukcesu.

We wszystkich wyżej wymienionych sektorach przemysłu kolejowego można spotkać produkowane przez nas elementy pneumatyki i hydrauliki siłowej takie jak:

 • Dedykowane filtry i filtroreduktory sprężonego powietrza
 • Dedykowane siłowniki pneumatyczne
 • Dedykowane zawory rozdzielające ręczne
 • Zawory zwrotne
 • Cylindry hydrauliczne
 • Elektrozawory serii DTE

Elementy naszej produkcji występują między innymi w :

 • Pociągach gospodarczych do naprawy sieci trakcyjnej należących głównie przedsiębiorstw PNUIK, ZUE, TRANSKOL, SKANSKA, TRAKCJA POLSKA np.:

a) WM-15P00 – elektrozawory do zdalnego sterowania kasetą oraz wykierowania kierunku jazdy (zarówno w wersji przed modernizacjami, jak i po).

b) PS00.M – elektrozawory do zdalnego sterowania kasetą oraz wykierowania kierunku jazdy.

 • Pociągach ratowniczych na bazie PS.
 • PUN P9301- siłowniki zabezpieczenia kasety.
 • REM 80 – siłowniki i zawory zabezpieczenia ,,koryta wybierakowego”.
 • UNIMAT – siłowniki i zawory zabezpieczenia agregatu podbijającego.
 • CSM – siłowniki i zawory zabezpieczenia agregatu podbijającego.
 • FALS – siłowniki i zawory otwierania klap, skrzynki i pulpity sterowania pneumatycznego.