}

Kalkulatory Sprężonego Powietrza

Kalkulator Doboru Średnicy Przewodów do Układu Sprężonego Powietrza

Wzór na dobór średnicy przewodów w instalacji sprężonego powietrza:

Gdzie:

 • d – średnica przewodu [mm]
 • V – przepływ (wydajność) w [m³/min]
 • L – długość przewodów w [m]
 • ΔP – spadek ciśnienia w paskalach [bar]
 • Pmax  – maksymalne ciśnienie sprężarki w paskalach [barg]

Aby prawidłowo dobrać średnicę przewodów do układu sprężonego powietrza, należy uwzględnić kilka kluczowych parametrów:

 1. Wydajność układu [m³/min]: Określa ilość powietrza przepływającego przez układ.
 2. Długość przewodów [m]: Całkowita długość przewodów w układzie, wliczając wszystkie odgałęzienia.
 3. Dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: Maksymalny spadek ciśnienia, który można zaakceptować, aby układ działał efektywnie.
 4. Ciśnienie robocze [bar]: Ciśnienie, pod jakim pracuje sprężarka.

Odpowiednie dobranie tych parametrów zapewnia minimalne straty ciśnienia i maksymalną efektywność układu.

Przykład użycia kalkulatora:

 1. Wprowadź wydajność systemu: np. 5 [m³/min].
 2. Podaj długość przewodów: np. 50 [m].
 3. Ustal dopuszczalny spadek ciśnienia: np. 0,3 [bar].
 4. Określ ciśnienie robocze: np. 8 [bar].

Wynik: Minimalna wewnętrzna średnica przewodu: 3,16 [mm].

Po wprowadzeniu tych danych kalkulator obliczy wymaganą średnicę przewodów, aby zapewnić optymalne działanie systemu sprężonego powietrza.

Kalkulator Wydajności Przepływu Powietrza

Wzór na wydajności przepływu w instalacji sprężonego powietrza:

 • V – przepływ (wydajność) w [m³/min]
 • ΔP – spadek ciśnienia w paskalach [bar]
 • Pmax  – maksymalne ciśnienie sprężarki w paskalach [barg]
 • d – średnica rurociągu [mm]
 • L – długość rurociągu w metrach [m]

Aby prawidłowo dobrać wydajność przepływu powietrza w układzie sprężonego powietrza, należy uwzględnić kilka zmiennych:

 1. Średnica przewodów [mm]: Średnica wewnętrzna używanych przewodów.
 2. Długość przewodów [m]: Całkowita długość przewodów w układzie.
 3. Dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: Maksymalny spadek ciśnienia, który można zaakceptować.
 4. Ciśnienie sprężarki [barg]: Ciśnienie, pod jakim pracuje sprężarka.

Odpowiednie dobranie wydajności przepływu zapewnia minimalne straty ciśnienia i maksymalną efektywność układu.

Przykład użycia kalkulatora:

 1. Wprowadź średnicę przewodów: np. 25 [mm].
 2. Podaj długość przewodów: np. 50 [m].
 3. Ustal dopuszczalny spadek ciśnienia: np. 0,3 [bar].
 4. Określ ciśnienie sprężarki: np. 8 [bar].

Wynik: Wydajność przepływu: 1341,07 [m³/min].

Po wprowadzeniu tych danych kalkulator obliczy wydajność, aby zapewnić optymalne działanie systemu sprężonego powietrza.

Kalkulator Spadku Ciśnienia w Instalacji (Rurociągu)

Wzór na spadek ciśnienia w instalcji pneumatycznej:

Gdzie:

 • ΔP – spadek ciśnienia w paskalach [bar]
 • V – przepływ (wydajność) w [m³/min]
 • L – długość rurociągu w metrach [m]
 • Pmax  – maksymalne ciśnienie sprężarki w paskalach [barg]
 • d – średnica rurociągu [mm]

Aby prawidłowo obliczyć spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, należy uwzględnić kilka parametrów:

 1. Wydajność przepływu [m³/min]: Określa ilość powietrza przepływającego przez układ.
 2. Długość przewodów [m]: Całkowita długość przewodów w układzie.
 3. Średnica wewnętrzna przewodu [mm]: Średnica wewnętrzna używanych przewodów.
 4. Ciśnienie sprężarki [barg]: Ciśnienie generowane przez sprężarkę.

Odpowiednie dobranie tych parametrów zapewnia optymalne działanie instalacji.

Przykład użycia kalkulatora:

 • Wprowadź wydajność przepływu: np. 0,02 [m³/min].
 • Podaj długość przewodów: np. 300 [m].
 • Określ średnicę przewodów: np. 0,59 [mm].
 • Podaj ciśnienie sprężarki: np. 8 [bar].

Wynik: Spadek ciśnienia: 0,29 [bar].

Po wprowadzeniu danych kalkulator obliczy spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.

Kalkulator Nieszczelności Instalacji

Wzór na obliczanie nieszczelnosci w instalacji sprężonego powietrza:

Gdzie:

 • V – objętość sprężonego powietrza [m³/min]
 • VB – pojemność zbiornika [l]
 • – początkowe ciśnienie w zbiorniku [barg]
 • PE – końcowe ciśnienie w zbiorniku [barg]
 • t – czas pomiaru [s]

Aby prawidłowo obliczyć wielkość nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza, należy uwzględnić kilka parametrów:

 1. Pojemność zbiornika [l]: Pojemność zbiornika sprężonego powietrza.
 2. Początkowe ciśnienie w zbiorniku [barg]: Ciśnienie w zbiorniku na początku pomiaru.
 3. Końcowe ciśnienie w zbiorniku [barg]: Ciśnienie w zbiorniku na końcu pomiaru.
 4. Czas pomiaru [s]: Czas trwania pomiaru.

Odpowiednie wprowadzenie znanych parametrów pozwala  określić wielkość nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza.

Przykład użycia kalkulatora:

 • Wprowadź pojemność zbiornika: np. 100 [l].
 • Podaj początkowe ciśnienie w zbiorniku: np. 7 [bar].
 • Określ końcowe ciśnienie w zbiorniku: np. 6 bar.
 • Podaj czas pomiaru: np. 60 [s].

Wynik: Wielkość nieszczelności: 0,1 [m³/min]

Po wprowadzeniu danych kalkulator obliczy straty spowodowane nieszczelnością w instalacji.

Kalkulator Doboru Zbiornika Sprężonego Powietrza

Wzór na dobór zbiornika sprężonego powietrza:

 • – objętość zbiornika powietrza w litrach [l]
 • qC – wydajność sprężarki w litrach na sekundę [l/s]
 • p1 – ciśnienie wlotowe powietrza w barach [bar]
 • T0 – temperatura sprężonego powietrza w zbiorniku w stopniach Celsjusza [°C]
 • T1 – maksymalna temperatura wlotowa powietrza w stopniach Celsjusza [°C]
 • pU−pL – różnica ciśnień między dociążeniem i odciążeniem w barach [bar]
 • – maksymalna częstotliwość w cyklach na 30 sekund

Aby prawidłowo dobrać zbiornik sprężonego powietrza, należy uwzględnić kilka parametrów:

 1. Wydajność sprężarki [m³/min]: Określa ilość powietrza dostarczanego przez sprężarkę.
 2. Ciśnienie wlotowe powietrza [bar]: Ciśnienie powietrza przed sprężarką.
 3. Maksymalna temperatura wlotowa powietrza [°C]: Najwyższa temperatura powietrza wchodzącego do sprężarki.
 4. Temperatura sprężonego powietrza w zbiorniku [°C]: Temperatura powietrza w zbiorniku.
 5. Różnica ciśnień między dociążeniem i odciążeniem [bar]: Różnica ciśnień przy załączeniu i wyłączeniu sprężarki.
 6. Maksymalna częstotliwość [cykli/30 s]: Maksymalna liczba cykli sprężarki w ciągu 30 sekund.

Odpowiednie dobranie tych parametrów zapewnia prawidłową wielkość zbiornika do instalacji sprężonego powietrza.

Przykład użycia kalkulatora:

 1. Wprowadź wydajność sprężarki: np. 2 [m³/min].
 2. Podaj ciśnienie wlotowe powietrza: np. 1 [bar].
 3. Określ maksymalną temperaturę wlotową powietrza: np. 30 [°C].
 4. Podaj temperaturę sprężonego powietrza w zbiorniku: np. 20 [°C].
 5. Ustal różnicę ciśnień: np. 0,2 [bar].
 6. Podaj maksymalną częstotliwość: np. 5 [cykli/30 s].

Wynik: Objętość zbiornika: 8,1975 l

Po wprowadzeniu tych danych kalkulator obliczy objętość zbiornika, aby zapewnić optymalne działanie systemu sprężonego powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji sprężonego powietrza, zachęcamy do zapoznania się z artykułem na naszym firmowym blogu:  Kompleksowy przewodnik po instalacji pneumatycznej: Od projektu do serwisowania