}
Pneumatyka – historia i zastosowanie w dzisiejszej technologii

Pneumatyka – historia i zastosowanie w dzisiejszej technologii

Pneumatyka to nauka, która od tysięcy lat pozwala na wykorzystywanie energii powietrza do napędzania i przemieszczania przedmiotów. Od czasów starożytnych, wykorzystywaliśmy pomysły związane z pneumatyką. Wynalazki takie jak pompa próżniowa czy sprężarka powietrza pozwoliły na szybki rozwój tej dziedziny techniki. W XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej, pneumatyka stawała się coraz bardziej popularna. Zaczęła pojawiać się w różnych branżach takich jak transport, komunikacja i produkcja. Obecnie pneumatyka jest niezbędna w wielu dziedzinach i produktach, a nawet w takim aspekcie jak ochrona środowiska „ratowaniu planety”. W tym artykule poznamy historię i rozwój pneumatyki oraz jej zastosowanie w dzisiejszej technologii.

Historia technologii — odkrycia i wynalazki związane z pneumatyką w starożytności

Dzieje pneumatyki rozpoczynają się w starożytności, gdzie pierwsze odkrycia i wynalazki związane z tym zagadnieniem, dały początek do rozwoju tej dziedziny. Jednym z ważniejszych postaci związanych z pneumatyką tamtych czasów jest Heron z Aleksandrii, który żył w I wieku n.e. Matematyk (wzór na pole trójkąta), inżynier i filozof, ale także konstruktor. To on opisał w swoich dziełach wiele wynalazków, które wykorzystywały wiatr do generowania energii i przemieszczania obiektów. Najważniejszy z nich to Bania Herona, czyli pierwowzór dzisiejszej turbiny parowej. Wynalazki te dały podwaliny pod kolejne konstrukcje oraz  miały ogromny wpływ na rozwój pneumatyki w czasach starożytnych.

Heron opisał i zaprojektował wiele urządzeń, które wykorzystywały ciśnienie powietrza do różnych celów. Jedne napędzały koła młyńskiego, inne generowały ruchu automatów (Fontanna Herona). Wiele z jego koncepcji było związanych z maszynami, które jako ciekawostki pokazywano na różnego rodzaju wystawach i festynach.

Warto podkreślić, że wynalazki Greka z Aleksandrii, choć nie znalazły zastosowania komercyjnego tamtych czasów, stanowiły ważny krok na drodze do rozwoju obecnie nam znanej pneumatyki. Jego prace były i są inspiracją dla wielu naukowców i technologów, którzy podjęli próby rozwijania jego pomysłów w późniejszych stuleciach.

Źródło: wikimedia.org

Systemy pneumatyczne — historia pompy próżniowej oraz inne wynalazki z XVII wieku

Wynalazki związane z pneumatyką w starożytności stanowiły ważny fundament dla dalszego rozwoju tej dziedziny nauki. Przełomem stały się prace XVII wiecznego niemieckiego fizyka Ottona von Guericke, który wykorzystując podciśnienie wynalazł pompę próżniową. Dwie miedziane półkule uszczelnione skórą nasączoną terpentyną i woskiem. Pozwoliły na wyciągnięcie z nich powietrza i stworzenie próżni. Było to pierwsze urządzenie, które pozwalało na generowanie takiego środowiska. Jest to też jeden z najważniejszych wynalazków związanych z pneumatyką tamtych czasów.

Burmistrz Magdeburga Guericke zaczął swoje badania nad próżnią już w 1650 roku, kiedy to zbudował pierwszą ręcznie napędzaną pompę próżniową. Później, w 1654 roku, skonstruował pierwszy model do kompresji  powietrza, który pozwalał na generowanie próżni. Kolejny przełom to rok 1672 i pokaz, gdy siła 50 ludzi nie była w stanie zapobiec wpychaniu tłoka przez ciśnienie atmosferyczne do wnętrza metalowego naczynia. Wynalazek Ottona był początkiem nowego rozdziału w historii pneumatyki, otwierając drogę do dalszych badań nad ciśnieniem i próżnią.

Rozwój i zastosowanie pneumatyki w XIX wieku — rewolucja przemysłowa

XIX wiek był ważnym okresem w historii pneumatyki, rozwój tej dziedziny przyspieszył wraz z rewolucją przemysłową. Pojawiły się nowe wynalazki i technologie, tak kluczowe dla szybkiego przeobrażenia się przemysłu i transportu.

Jednym z najważniejszych wynalazków związanych z pneumatyką, które pojawiły się w XIX wieku, była złożona sprężarka powietrza. Pozwalała ona na sprężanie powietrza w cylindrach i była pierwszym urządzeniem, które pozwalało na generowanie wysokiego ciśnienia gazu. Kompresory powietrza została opatentowana w 1892 roku i stała się kluczowym elementem w przemyśle, szczególnie w przemyśle transportowym i komunikacyjnym.

XIX wiek przyniósł także inne ważne wynalazki związane z pneumatyką, takie jak silnik pneumatyczny (prace Ludwika Mękarskiego), który pozwalał na generowanie ruchu dzięki ciśnieniu powietrza i napędzał paryskie tramwaje. Pojawiły się też pierwsze hamulce pneumatyczne, które zastosowano w pojazdach kolejowych.

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła i rozpowszechniła  wykorzystywanie pneumatyki w różnych gałęziach przemysłu: maszynowym, lotniczym, motoryzacyjnym, a także w przemyśle chemicznym, górnictwie i budownictwie. Wprowadzenie pneumatycznych narzędzi i maszyn przyspieszyło proces produkcji i zwiększyło efektywność pracy. Wykorzystanie ciśnienia i zastosowanie elementów pneumatyki stało się ważnym elementem w rozwoju przemysłu i nowych technologii.

Wartość produkcji w mln złotych

Nowoczesna pneumatyka — w jakich branżach i technologiach jest dziś wykorzystywana

Obecnie pneumatyka jest szeroko wykorzystywana w wielu branżach. Przede wszystkim, ma szerokie zastosowana w przemyśle ciężkim. Maszynach produkcyjnych, takich jak prasy, kompresory, linie produkcyjne oraz narzędzia specjalistyczne. Jej elementy wykorzystuje się w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym. Stosuje się ją do napędu silników, hamulców czy systemów sterowania. Nie byłoby dzisiejszej automatyzacji i robotyki, gdyby nie pneumatyka wykorzystywana do sterowania i zasilania nowoczesnych stanowisk zrobotyzowanych. 

Używana jest w budownictwie w maszynach, takich jak koparki, ładowarki czy wózki widłowe. Służy do napędu maszyn i narzędzi w górnictwie, takich jak kombajny, osadzarki i młoty pneumatyczne. W transporcie pneumatyka jest używana podczas hamowania pojazdów oraz ma zastosowanie w systemach sprężania powietrza w pojazdach szynowych. 

Spotkamy ją także w przemyśle chemicznym, gdzie pomaga w transporcie substancji sypkich np. w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa używa się jej także w systemach gaśniczych i ratownictwie medycznym. Ma szerokie zastosowanie w medycynie, w sprzęcie takim jak respiratory oraz  masażery pneumatyczne używane w fizjoterapii.

Siłownik trójskokowy CPP PREMA lata osiemdziesiąte

Zastosowanie wysokich ciśnień pomaga w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju

Oto kilka przykładów:

  1. Zwiększona efektywność energetyczna: Pozwala na przekształcanie energii sprężonego powietrza, tak by zwiększyć efektywność energetyczną oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
  2. Redukcja emisji spalin: Urządzenia wykorzystujące wysokie ciśnienie mogą być alternatywą dla maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Pozwala to na znaczne obniżenie emisji spalin.
  3. Ochrona zasobów naturalnych: Elementy pneumatyki są stosowane w maszynach i urządzeniach związanych z górnictwem i przemysłem wydobywczym. Ma to wpływ na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, energooszczędność oraz  ochronę środowiska.
  4. Recykling i odpowiedzialne zarządzanie odpadami: W procesach tych pneumatykę można wykorzystać np. do wspomagania transportu suchego odpadu czy materiałów sypkich, bez zbędnego wykorzystania energii elektrycznej lub silników spalinowych.
  5. Zrównoważony transport: Rozwiązania pneumatyczne są też obecna w transporcie. Od dawna mają kluczowy wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas jazdy i zmniejszenie zużycia paliwa.
  6. Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii: OZE, też mogą bazować na pneumatyce. Wiatraki, farmy fotowoltaiczne, wszędzie tam można spotkać siłowniki pneumatyczne. Kontrolują one ruch oraz pozycję elementów maszyn pozyskujących energię odnawialną.

Podsumowując

Już od czasów starożytnych, ludzie wykorzystywali pomysły związane z powietrzem i ciśnieniem. Wynalazki takie jak pompa próżniowa czy sprężarka gazu to kamienie milowe, w rozwoju i komercjalizacji tej dziedziny nauki. Dzięki konstruktorom i wynalazcom pneumatyka mocno rozwinęła się na przestrzeni wieków. Jest też niezastąpionym elementem w wielu gałęziach przemysłu.

Przykłady z tekstu pokazują, że pneumatyka ma szerokie zastosowanie i sprawdza się jako narzędzie w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. Podnosi efektywność energetyczną, redukuje emisję spalin. Chroni zasoby naturalne, promuje efektywny recykling i wspomaga odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Wspiera też  nasze działania w umiejętnym wykorzystaniu i przetwarzaniu dostępnych naturalnych źródeł energii.

Obecnie firmy takie jak nasza stawiają na rozwój swoich produktów i usług. Poszerza to zastosowanie technologii pneumatycznych w wielu branżach. Wprowadzone przez nas energooszczędne rozwiązania z zastosowaniem sprężonego powietrza. Pozwolą w przyszłości spełniać coraz to bardziej wygórowane normy ochrony środowiska oraz będą odgrywać ważną rolę w wielu projektach inżynieryjnych.