}
CPP „PREMA” S.A. na wizycie studyjnej w fabryce dr Ireny Eris

CPP "PREMA" S.A. na wizycie studyjnej w fabryce dr Ireny Eris

W dniu 25 listopada 2022 roku podpisaliśmy umowę o współpracy w ramach Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Głównym założeniem umowy jest wprowadzanie w Grupie ARP wysokich standardów organizacyjnych i skutecznych narzędzi wzmacniających efekty synergii w działalności Spółek Grupy. Działania te w konsekwencji mają służyć długofalowemu rozwojowi i wzrostowi konkurencyjności firmy CPP „PREMA” S.A.

Wzorce warto czerpać od najlepszych, dlatego w ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy fabrykę Dr Irena Eris S.A. Było to drugie z cyklu spotkań organizowanych przez Biuro Poprawy Efektywności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dla przedstawicieli Grupy ARP S.A. Firmę CPP „PREMA” S.A. podczas spotkania reprezentowali: Dyrektor Biura Zarządu i Administracji/Prokurent Pani Agnieszka Radomek oraz Specjalista ds. Administracji Pan Jacek Kras.

Dr Irena Eris to firma rodzinna z ponad czterdziestoletnią tradycją, będąca dumą polskiego przemysłu kosmetycznego. Spółka ta dostarcza innowacyjne produkty do odbiorców niemalże na całym świecie.

Właściciele oraz Zarządzający wyznaczają zarówno cele krótko jak i długoterminowe, co pozwala na rozwój czterech filarów działalności:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris,
  • Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris,
  • Hotele SPA Dr Irena Eris,
  • Kosmetyki Dr Irena Eris.

Podczas spotkania poruszaliśmy kwestie związane ze standardami zarządzania, oparte m.in. na strategii firmy, pierwotnej wiązce celów, MBO, budżetowaniu, controllingu, zarządzaniu procesami i ryzykiem oraz normach i standardach.

Mieliśmy okazję zapoznać się z bogatą historią, szerokim horyzontem w planowaniu strategii, podejściem do jakości produktów i rozwoju przedsiębiorstwa. Było to możliwe dzięki uprzejmości dr Ireny Szołomicka-Orfinger – Dyrektor Pionu Badań i Innowacji, Henryka Orfingera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pawła Orfingera – Prezesa Zarządu Spółki oraz Grzegorza Szymańskiego – Członka Zarządu  i Dyrektora Finansowego.

Spotkanie zakończyliśmy prezentacją drugiego rozdziału Metodyki Procesu Transformacji Biznesowej.