}
Spotkanie POWER PM ARP

Spotkanie POWER PM ARP

Pierwsze spotkanie POWER PM organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. już za Nami! Ta nowa inicjatywa, która łączy siły wszystkich Kierowników Projektów w Spółkach w Naszej Grupie Kapitałowej ARP odbyła się 10 kwietnia 2024 roku w warszawskiej siedzibie ARP S.A. W tym ciekawym spotkaniu wzięli również udział Nasi Liderzy Projektów w CPP „PREMA” S.A., Pan Kazimierz Mucha oraz Pan Robert Wesołowski.

Co to jest POWER PM?

POWER PM to niezwykle ciekawa inicjatywa, która łączy siły liderów zmian, by wspierać transformację przedsiębiorstw poprzez projekty. W Spółkach Grupy Kapitałowej ARP ruszyły pierwsze projekty, realizowane zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami. Podczas POWER PM, Kierownicy Projektów dzielą się Swoimi doświadczeniami projektowymi i rozwijają kompetencje w zakresie Project Managementu, dotyczące organizacji projektu oraz dokumentacji zarządczej. Testują też nowe narzędzia wspierające proces zarządzania projektami i ułatwiające komunikację zespołom projektowym.

Tym razem doświadczeniami w zakresie Project Managementu wymieniła się ponad 20-osobowa grupa Liderów i Liderek Projektów ze spółek z całej Polski, m.in.: Dozamel, Meskorol, Polanex, PTS Wagon, WSK Poznań i ARP S.A. Na tak interesującym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również Liderów Projektów Naszej Spółki, CPP „PREMA” S.A. Są to niezwykle ambitni ludzie, którzy z powodzeniem realizują projekty w CPP „PREMA” S.A. zgodnie ze wspólnie wypracowaną Polityką Zarządzania Projektami i Programami w Grupie Kapitałowej ARP.

Co znalazło się w programie POWER PM?

Strefa case study: Nasi reprezentanci poznali kulisy wykorzystania AI w tworzeniu BiznesPortalu, o którym opowiedziała Pani Agnieszka Snarska z Biura Rozwoju Technologii ARP S.A.

Strefa wymiany doświadczeń: Zaprezentowano narzędzie dla zamkniętej grupy Naszej Społeczności Projektowej. Nasi pracownicy przetestowali także Kartę Pracy Zespołu, narzędzie wspierające zarządzanie zespołem i usprawniające komunikację w projektach. Na końcu, Pan Paweł Skrzypczak z Biura Zarządzania Projektami ARP S.A. opowiedział o tym, gdzie jakość „siedzi” w projektach. Alegoria jakości wygenerowana przez AI może przyświecać w drodze do doskonałości projektowej.

Strefa POWER PM: W części moderowanej przez Pana Krzysztofa Witkowskiego omówiono na przykładach projektów ze Spółek PTS Wagon, Dozamel, WSK Poznań oraz CPP „PREMA” S.A.  strukturę organizacyjną projektu, role i odpowiedzialności.

To spotkanie przyniosło Naszej Spółce CPP „PREMA” S.A. wiele inspiracji i cennych doświadczeń, dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników. Dziękujemy za możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które stanowiło dla Nas doskonałą okazję do wymiany wiedzy i budowania relacji między spółkami Grupy Kapitałowej ARP.

W CPP „PREMA” S.A. uważamy, że Zarządzanie Projektami jest niezbędnym elementem sukcesu firmy, umożliwiając skuteczne osiąganie celów biznesowych, optymalne wykorzystanie zasobów oraz kontrolę nad kosztami i ryzykiem. Dlatego tak chętnie uczestniczymy w spotkaniach Naszej Społeczności Projektowej, dzieląc się Swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie wydarzenie.